Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/alternativ.alomvilag.hu/andromeda.php on line 1294
Martion: Alternatív Idők Szerepjáték ingyenes online fórumos szerepjáték:

Martion: Alternatív Idők Szerepjáték
Világleírás

A Martion Szerepjáték leírását a Martion súgójában találod meg.


Korok, korszakok

A teljes leírás a címekre kattintva válik olvashatóvá

Korszakok leírása

Őskor
Az emberi történelem írott forrásokból nem ismert, hosszú időszakát öleli fel, fejlődési történetünk első, leghosszabb korszaka, amely a földtörténeti harmadidőszak utolsó szakaszával (pliocén) és a földtörténeti negyedidőszakkal (pleisztocén és holocén) esik egybe. A mágia első felhasználásainak kora, a varázshasználok elsősorban sámánok és vajákosok, kiknek feladata a vadászat segítése, a betegek ápolása. A játéktéren ez megközelítőleg időszámításunk előtt 2,4 millió évvel ezelőtt kezdődően az időszámításunk előtti 4500-as évekig tart.

Ókor
Az ókor kezdetén az ember már birtokolta a tüzet és a kommunikációban számtalan egyedi jelrendszert alkalmazott, megjelent az írás. Kialakultak a társadalmi csoportok, a mezőgazdasági és állattenyésztési ismeretek összegyűjtése és terjedése nagyobb termelékenységet eredményezett, a kereskedelem fellendült. Megjelentek olyan kultúrák is, melyek a fa, kő és csont helyett a nagyobb hatékonyságot adó fémeket kezdték el használni. A letelepült és a nomád népek közötti folytonos területszerzési csatározások a települések önvédelmének kialakítását tette szükségessé. A mágusok jelenléte általános és elfogadott, legtöbbjük a vallási életben vagy a vezetésben tölt be szerepet. A játéktéren ez a korszak az i.e. 4500-as évektől i.sz. 476-ig, a nyugatrómai birodalom bukásáig tart.

Középkor
A humanisták számára a Nyugatrómai Birodalom bukása (476) és a saját koruk között eltelt ezer év a sötétség és a kulturális hanyatlás időszaka volt. A különféle nézetek a 14–17. század közötti időpontot határoznak meg a közékor végeként. Míg az európai középkor egyik leghangsúlyosabb eleme a vallás, azon belül is a kereszténység volt, az amerikai kontinensen és Ázsiában is számos érdekességet kiemelhetünk. E korszak közepétől indulnak meg a legnagyobb hódítások, kontinensen belül és kívül egyaránt. Ekkoriban alakult ki a martionizmus fogalma is, a mágusok visszavonultak a vallási vezetői életből, hogy a varázstalanokat óvják. A boszorkányüldözések idején a nézet általánossá vált, és a hódításokkal párhuzamosan el is terjedt. A játéktéren ez a korszak 476-tól ~1648-ig, az angol polgári forradalom és vesztfáliai békerendszer kialakulásáig tart.

Újkor
1642-től, az angol polgári forradalomtól kezdődően Nagy-Britanniában, majd fokozatosan Nyugat-Európa más országaiban a polgárság kezébe került a gazdasági hatalom. A XVIII. század végétől a nyugati világ polgári forradalmai az emberi jogok és a polgári demokráciák máig tartó fejlődését indították el. A sort 1776-ban az Amerikai Egyesült Államok megalapítását eredményező amerikai függetlenségi háború, majd 1789-ben az egész Európára nagy hatást gyakorló francia forradalom nyitották meg. A XX. század elejét az utolsó feudális birodalmak válsága, majd széthullása jellemezte. A polgári forradalmak nyomán 1905-ben Oroszország, 1908-ban az Oszmán Birodalom, 1911-ben a Perzsa Birodalom vált alkotmányos monarchiává, míg ugyanebben az évben a Kínai Császárság köztársasággá alakult át. 1914-1918 között tartott a világtörténelem első olyan mértékű háborúja, amely több kontinensen zajlott, és a fejlett országok szinte mindegyike részt vett benne. A II. világháború a világtörténelem eddigi legnagyobb háborúja, amely több kontinensen, és az országok többségének aktív, vagy kevésbé aktív részvételével folyt. Ennek végén mondták ki az általános titoktartási törvényeket is, melyek a mai napig is meghatározzák a fejlettebb világ mágusainak életét. A játéktéren ez a korszak ~1648-tól a második világháború végéig, 1945-ig tart.

Modern kor
Bár hivatalosan a modern kor az újkor része, a játéktéren ez az 1945-öt követő időszak, egészen napjainkig. Ez magába foglalja a hidegháborút, a demokratikus mozgalmakat, a közel-keleti válságot és a kommunizmus bukását is, melynek nyomán a világ fejlett államai ma egyneműen kapitalista államformát alkotnak. Az Amerikai Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalmává vált, míg Európában a közös piac megalapításával létrejött az Európai Unió. A legújabb korban, a XX. század végén indult fejlődésnek a számítástechnika, melynek ugrásszerű előretörése számtalan ágazat fejlődését vonta maga után. E folyamat eredménye lett a fejlett kommunikáció, ami pedig az információcserét könnyítette meg jelentősen.

Jövő
A lehetséges megtörténések, a még el nem érkezett időpontok. Talán csak holnapután, talán ezer év múlva, de egy biztos: ameddig tényleg meg nem történik valami a világban vagy a Martion játékterén, nem mondhatjuk el, hogy valóban úgy esett, ahogy itt le van írva.

Alternatív jelen
Talán már az ősidőkben, talán csak nemrég kisiklott valami a történelem folytán – mindenesetre az alternatív jelen témakörei nem a megszokott idősíkot tartalmazzák, így a jelenük sem azonos az általunk felvázoltakkal. Az alternatív jelen világai lehetnek párhuzamos valóságok, melyek között van átjárási lehetőség, de lehetnek teljesen egyedi világok is.

Korok részletes leírása

Biléta